Atış & Poligon

Atış & Poligon


Şirket kurucusunun uzun yıllar atıcılık sporuna gönül vermiş ve Türk Milli Atıcılık Ekibi’nde 18 defa yer almış olması nedeniyle, Target A.Ş. 1975 yılında kurulduğu zaman havalı tüfekler ve tabancalar üreten bazı Avrupa şirketlerinin temsilciliği ile işe başladı. Geçen çeyrek asrı aşkın süre içinde Target A.Ş. tarafından temsil edilen Atıcılık Sanayi Şirketlerinin sayısı, dünyada atıcılık sporu için en iyi ürünleri üreten şirketleri de ihtiva edecek şekilde devamlı olarak artmıştır. Target A.Ş.’nin her gün artan uzun bir referans listesi ile desteklenen atıcılık sporundaki uzmanlık alanının hemen hemen tüm kategorileri kapsamakta olduğu yadsınamaz. 

1970’lerde havalı tüfekler ve tabancalar, ateşli silahlarla aynı kanun çerçevesine alınmıştı. Yirmi beş küsur yıl önce başlatılan çabalar neticesi Target A.Ş., Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden havalı silahların ateşli silahlardan ayrı olarak işlem görmesini sağlayan yeni bir yasanın çıkmasına öncülük etmiş ve bu suretle havalı tüfek ve tabancaların ithalatının bir kısıtlama olmaksızın yapılmasını sağlamıştır. 

Ateşli silahlarla yapılan eğitimlerdeki kısıtlamaları bilen Target A.Ş. yeni yasayı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı bünyesinde havalı tüfek ve tabancaların eğitim maksadıyla kullanımının yaygınlaşması amacıyla kullanmıştır. Havalı tüfekler ve tabancalar kullanmak suretiyle ilgililer daha maliyet etkin eğitim yapmış ve ateşli silah eğitimleri için kullanılan az miktardaki atış alanları ile kısıtlanmamış veya hükümetin silah ruhsatı uygulaması dışında kalmıştır. 

Target A.Ş. atıcılık sanayindeki gelişmeleri yakından takip etmekte ve acemiden keskin nişancıya kadar her seviyedeki atıcıya cevap verebilecek çok çeşitli lazerli eğitim sistemlerine sahip bulunmaktadır. 

Çeyrek asrı aşkın süredir atıcılık sporuna adamışlık Target A.Ş.’ni tüfekler, tabancalar, cephanelerin yanı sıra simülasyon ve eğitim sistemleri, atıcılık aksesuarları ve hizmetlerini sağlamada tercih edilen yüklenici konumuna getirmiştir. Türkiye’deki atıcılar için Target A.Ş.’nin tercih edilme sebeplerinden biriside, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı personeline özel hizmet veren tüfek, tabanca tamiri ve bakım merkezine sahip olmasıdır. 

Türkiye’deki binlerce atıcılık meraklısı için Target adı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatı’ndaki atıcılık sporu ile özdeşleşmiştir.